Skip to content

HUISREGLEMENT VOOR VAKANTIEHUIS ‘T KLEIN KEUVELHOF IN KNOKKE

Wij verhuren graag in een sfeer van wederzijds respect. We richten ons op groep vrienden of families die graag in een aangename omgeving en warme sfeer tijd met elkaar willen doorbrengen. Geen fuiven, vrijgezellenfeesten en groepen jongeren .

Er zijn geen huisdieren toegelaten en het is verboden te roken in het gehele huis. Het is verboden de gebouwen en de privé terreinen van de eigenaar van de hoeve te betreden. Bij reservering dient u in te stemmen met het huisreglement en de algemene huurvoorwaarden.

Huurvoorwaarden:

Reserveren en betaling :

Een reservering gebeurt via mail.  Hiermee aanvaardt u alle huurvoorwaarden en het huisreglement.

Alvorens een boeking definitief wordt, dient er 50 % van de huurprijs betaald te worden. Het saldo van de huurprijs dient een maand voor aanvang van de huurperiode gestort te worden.

De huurder is ertoe gehouden de huursom te betalen binnen de 14 dagen na reservatie, anders zal het contract van rechtswege als ontbonden worden beschouwd en zal de verhuurder het recht hebben om de vakantiewoning voor de betrokken periode onmiddellijk opnieuw te huur te stellen.

Indien de huurovereenkomst binnen 5 weken voor de dag van aanvang tot stand komt, moet onmiddellijk de gehele huurprijs en waarborg worden voldaan.

Huurwaarborg

De huurder betaalt een huurwaarborg van 500 euro, alvorens hij dit goed in gebruik mag nemen. De huurwaarborg wordt gezamenlijk met het resterende bedrag een maand voor de aanvang van de huurperiode gestort. Wanneer er geen schade verricht is, zal deze huurwaarborg binnen de 2 weken na de huurtermijn terugbetaald worden door de verhuurder.

Verhuringsperiode

De intrek in de vakantiewoning gebeurt op de eerste dag van de huurperiode vanaf 17u. Het vertrek uit de vakantiewoning dient te gebeuren op de laatste dag om 10u ’s morgens. Bij weekendverhuur op zondag om 19u.

Onderverhuring en overdracht

Onderverhuring en overdracht aan derden van de huur is niet toegelaten.

Bestemming en gebruik

Het is niet toegestaan om de woning met meer dan 12 personen te bewonen. Zo ook geen tenten, caravans, motorhomes. Indien dit aantal overschreden wordt, wordt er 25 % van de huursom per extra persoon aangerekend en zal dat worden ingehouden van de waarborg.

Netheid en schade

De verhuurder hecht een groot belang aan de netheid van de woning. Beschadigingen dienen gemeld te worden aan de verhuurder. Ongelukjes kunnen zich voordoen, maar onmiddelijke herstelling voorkomt ergere schade. De huurder is verantwoordelijk voor de vakantiewoning en haar inhoud, en wordt verwacht deze te gebruiken als een goede huisvader.

De verhuurder behoudt zich steeds het recht voor de overeenkomst te beeindigen en de huurders uit de vakantiewoning te laten zetten, wanneer een huurder ernstige schade aan de vakantiewoning heeft berokkend.

In de woning geldt een niet-roken beleid. Buiten de vakantiewoning is roken toegestaan, doch de huurder dient te allen tijde de sigarettenpeuken te verwijderen vooraleer hij de vakantiewoning verlaat. Huisdieren (klein of groot) zijn niet toegestaan.

Annulering

Bij annulatie tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de huursom in rekening gebracht. Bij annulering binnen de 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt de volledige huursom ingehouden. De huurder dient zelf voor een eventuele annuleringsverzekering te zorgen.

Aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor iedere schade die door zijn fout of nalatigheid wordt veroorzaakt, alsook voor iedere schade voortvloeiend uit het niet naleven van zijn contractuele verplichtingen. Hij is eveneens aansprakelijk voor de schade die de medereizigers en de personen die hij in de vakantiewoning binnenlaat, veroorzaken. Hij is tevens aansprakelijk voor ongelukken in en rond het huis.

Toegang tot het huis

Het is niet toegestaan om vrijgezellenfeesten, fuiven e.d.te organiseren in onze vakantiewoning.

In en rond de hoeve

Het is verboden de gebouwen en de privé terreinen van de eigenaar van de hoeve te betreden. Bij problemen is de eigenaar steeds telefonisch te bereiken.

Fietsen

Fietsen kunnen gehuurd worden, wij werken samen met fietsverhuurder die fietsen tot bij vakantiehuis brengt. De fietsen dienen cash afgerekend te worden bij de eigenaar, zoniet wordt het bedrag afgehouden van de huurwaarborg.

Bij vertrek

Graag de woning in nette staat achter te laten. Dit betekent het huis veegschoon te maken, vaat dient geledigd te zijn en alle huisraad net opgeborgen in de kasten. Alle eten en drank dient uit de frigo en/of kasten verwijderd te zijn. Bed en badlinnen dient verzameld te worden in de technische ruimte in de grote wasmanden . Alle afval in vuilniszakken dient buiten gezet te worden. Eveneens het terras netjes achter te laten.

Bij extreem vuil nalaten van de woning zal de rekening van de extra poetskosten afgehouden worden van de huurwaarborg.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Het Belgisch recht is toepasselijk op de huurovereenkomst. Eventuele geschillen welke niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen voorgelegd worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brugge, zijnde de ligging van de vakantiewoning.